Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAİBÜ-TTMER) Üniversitemizde üretilen teknolojinin uygulamaya aktarılmasını gerçekleştirmek amacıyla Kasım 2014 tarihinde kurulmuş ve ilgili yönetmelik resmi gazetede yayınlanmıştır.

Teknoloji Transfer Merkezi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne ait araştırma bulgularının ekonomik bir değere dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Teknoloji Transfer Merkezi üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan üniversite olma yolunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin en önemli uygulama merkezlerinden biridir.

BAİBÜ-TTMER YÖNETMELİK

BAİBÜ-TTMER Danışmanlık Hizmetleri Yönergesi

BAİBU Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

Patent Başvuru İş Akış Şeması


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı