Bu hizmetin amacı üniversitemizde hizmet veren akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri gibi konularda destek vermektir.

 

Hizmetlerimiz;

 • Proje çağrılarını güncel tutmak ve akademisyenleri proje yazamya teşvik etmek,
 • Proje fikirlerinin uygun destek programlarına yönlendirerek kabul olma ihtimalini artırmak,
 • Proje yazma aşamasında profesyonel proje danışmanlığı hizmeti vermek,
 • Projenin başvuru ve uygulama sürecinde destek vermek,
 • Gerekli olduğu durumlarda sanayici ve akademisyenlerden ortak bulmak,
 • Kabul olan projelerin yürütülmesi için danışmanlık yapmak.

 

Akademisyenler destek programlarından yararlanma imkânlarından aşağıdaki adımları takip ederek faydalanabilirler.

 • Akademisyenler proje önerisi ile BAİBÜ-TTMER ‘e başvururlar.
 • Proje için en uygun destek programına yönlendirilir.
 • Proje yazımı hakkında danışmanlık hizmeti verilir.
 • Proje yazıldıktan sonra kontrolü yapılır.
 • Projenin başvurulması aşamasında danışmanlık hizmeti verilir.
 • Proje kabul olduğunda projenin yürütülmesi için teknik destek verilir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı