Üniversitemizin bulunduğu ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde iş dünyasının, Ar-Ge projeleri yürütme, üniversite ile işbirliği yaparak projeler geliştirme, teknoloji ve inovasyon konularında bilgi sahibi kılınması amaçlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında üniversitemizin iş dünyasına yönelik olarak sahip oldukları yetkinliklerinin, kaynakların ve işbirliği imkânlarının tanıtılması, yeni teknolojiler, Ar-Ge sistematiği vb. konularda eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve üniversite sanayi işbirliğine yönelik çeşitli bilgilendirme etkinliklerinin yapılmasıdır.

Hizmetlerimiz;

  • Üniversite bünyesinde BAİBÜ-TTMER’in herkes tarafından bilinirliğini sağlamak için bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek,
  • Yeni teknolojilerin tanıtılmasını, üretimdeki etkinliğini, kullanımının yaygınlaştırılmasını, Ar-Ge sistematiği gibi konularda iş dünyasına yönelik bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek,
  • İş dünyasını BAİBÜ-TTMER hakkında bilgilendirmek,
  • Talep edilen konularda, firmalara, akademisyenlere ve öğrencilere eğitimler düzenlemek,
  • Teknolojik yetkinliğe sahip olmak için kurslar düzenlemek,
  • Proje planlama ve hazırlama, fikri ve sınai haklar gibi konularda farkındalığın artırılması ve bilgi birikiminin oluşturulması için bilgilendirme etkinlikleri düzenlemek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı