BAİBÜ-TTMER, üniversite tarafından oluşturulan fikri mülkiyet strateji ve iş-planı çerçevesinde, üniversitemiz mensubu olan tüm araştırmacıların, üniversite bünyesinde gerçekleştirdikleri bilimsel araştırma ve projeler neticesinde geliştirdikleri nihai "buluş", "yeni yöntem", "tasarım", "faydalı model" gibi çıktıların gerek fikri mülkiyet haklarının korunması gerekse faydalı model belgelerinin veya patentlerinin alınması için, tüm araştırmacılara destek vermeyi planlamaktadır.

Araştırmacı ve buluşçulara, iş-birlikteliği yaptığı "çözüm ortakları" ile birlikte, araştırmacıların buluşlarının ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takibi konularında ve ayrıca bu süreçler için yararlanılabilecek mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olmayı planlamaktadır.

 

Hizmetlerimiz;

 • Patent eğitimleri verme
 • FSMH (Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları) ‘ye konu olan bildirimlerin alınması
 • Buluşların patentlene bilirlik çalışmalarının yapılması
 • Buluşların ticari potansiyelinin araştrılması
 • Patentlemenin yapılması
 • Patentlenmiş ürünlerin lisanslanması, kiralanması ve ticarileştirimesi

 

 

Akademisyenler fikri-sınai mülkiyet haklarının(fsmh) yönetimi ve lisanslama hizmetleri imkânlarından aşağıdaki adımları takip ederek faydalanabilirler.

 • Akademisyenler buluşları ile BAİBÜ-TTMER’e başvururlar.
 • Buluşun ön araştırması ve patentlene bilirlik çalışmaları BAİBÜ-TTMER tarafından yapılır.
 • Patentin ticari potansiyeli BAİBÜ-TTMER tarafından araştırılır.
 • Buluşa patent alınmasına karar verilirse BAİBÜ-TTMER ile akademisyen arasında sözleşme imzalanır.
 • Buluşa patent alınması, yenilenmesi ve ticarileştirilmesi BAİBÜ-TTMER tarafından gerçekleştirilir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı