Bu hizmetin temel amacı yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesidir. Bu çerçevede BAİBÜ-TTMER, Ar-Ge fikri olan akademisyen ve öğrencileri, söz konusu fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim gibi hizmetler verilmesi şeklinde destekleyerek ticarileşmesini sağlayacaktır.

Hizmetlerimiz;

  • Akademisyen, öğrenci ve sanayicilerin şirketleşmesini sağlamak,
  • Şirketleşme ve girişimcilik ile ilgili eğitimler, seminerler ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
  • Firmalara, akademisyenlere ve girişimcilere firma kuruluşu hakkında bilgi vermek.
  • Proje yarışmaları düzenlemek,
  • Girişimcilere eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri vermek,
  • Kurumsal yönetim hakkında danışmanlık, iş geliştirme, ölçeklendirme ve mentörlük hizmetleri vermek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı