3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Abant İzzet Baysal Üniversitesi araştırmanın bilimin temel ilkesi olduğunu benimsemiş, üreten bir üniversite yolunda araştırma sayılarını artırmayı ve desteklemeyi başarmış ve bu sayede önde gelen üniversiteler arasında yer almayı hedeflemiş bir üniversitedir. Bu bağlamda üniversitemiz 16 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu ve 15 araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Teknoloji transfer merkezi olarak bu birimlerde görev yapan akademik personelin yaptığı araştırma sonuçlarını ülke menfaatleri için sanayiye aktarılması sağlamak, üniversite-sanayi arasındaki işbirliklerinde güvenilirlik ve devamlılığı sağlamaktır.

 

Hizmetlerimiz;

 • Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen çıktıların sanayiye uygulanmasına aracılık yapmak,
 • Sanayideki iş geliştirme fikirlerinin bilimsel bir zemine taşımak ve desteklenmesine aracılık yapmak,
 • Çok ortaklı projeleri teşvik etmek ve aracılık yapmak,
 • Sanayinin üniversite imkanlarından yararlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversite-sanayi arasında yapılan sözleşmelere aracılık yapmak ve teknik, idari, mali ve hukuki destek sağlamak,
 • Sanayiciler ile akademisyen arasında iletişim sağlamaktır.

 

Akademisyenler üniversite- sanayi hizmetleri imkânlarından aşağıdaki adımları takip ederek faydalanabilirler.

 

 • Akademisyenler proje önerisi ile BAİBÜ-TTMER’e başvururlar.
 • BAİBÜ-TTMER ile akademisyenler karşılıklı olarak projenin uygulama alanlarını ve ihtiyaçları belirler ve ilgili firmalarla akademisyenleri bir araya getirir.
 • Firma ile proje yapılması konusunda bir anlaşma sağlanırsa, projenin içeriği ve projenin şartları belirlenerek gizlilik sözleşmesi imzalanır.
 • Proje için destek programlarına başvurulmak isteniyorsa proje önerisi destek programı klavuzuna göre hazırlanması ve yazılması destekleri BAİBÜ-TTMER ‘den alınır.
 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda BAİBÜ-TTMER proje yönetimi desteği verir.

 

 

Firma üniversite - sanayi hizmetleri imkânlarından aşağıdaki adımları takip ederek faydalanabilirler.

 • Firma Sahipleri Ar-Ge içerikli projeleriyle BAİBÜ-TTMER’e başvururlar.
 • BAİBÜ-TTMER ile firma sahipleri karşılıklı olarak projenin Ar-Ge içeriğini, uygulama alanlarını ve ihtiyaçları belirler ve ilgili akademisyenlerle bir araya getirir.
 • Firma ile proje yapılması konusunda bir anlaşma sağlanırsa, projenin içeriği ve projenin şartları belirlenerek gizlilik sözleşmesi imzalanır.
 • Proje için destek programlarına başvurulmak isteniyorsa proje önerisi destek programı klavuzuna göre hazırlanması ve yazılması destekleri BAİBÜ-TTMER’den alınır.
 • Başvurunun kabul edilmesi durumunda BAİBÜ-TTMER proje yönetimi desteği verir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı