Misyon

Misyonumuz üniversitemizde üretilen bilginin teknolojiye çevrilmesi, teknolojinin ticarileştirilmesi ve ekonomiye fayda sağlar bir duruma getirilmesi ve bu faydanın tekrar üniversitedeki akademisyenlere ve öğrencilere aktarılmasını sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz üreten bir üniversite ile milli teknolojinin kullanıldığı teknolojik bir sanayi arasında köprü olarak hizmet vermektir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi © 2019 Sayfa Başı